Tel : 03 238 06 21
Fax : graag e mail aub
streepje
Van Putlei 3
2018 Antwerpen
streepje
postmaster@psych-e.be

Onze Psych-e groepspraktijk tracht een ambulant antwoord te bieden voor mensen met allerlei moeilijkheden van psychologische, relationele ,  psychosomatische of psychiatrische aard.  We hebben alle onze eigen specifieke opleiding en expertise ,en zijn van daaruit beschikbaar om samen met u een antwoord op maat te zoeken voor uw specifieke hulpvragen. Voor dit advies worden via de bijpassend vermelde telefoonnummers afspraken gemaakt. In gans het opvolgtraject is een gezamelijk her afstemmen of bijsturen bij biezondere aspecten deel van onze werking en volgen we een dynamische koers - ' in uw reeele tijds verloop ' aangepast aan de hier en nu knelpunten .

Dr. Vandenbroeck - ex oprichter en en tot recent diensthoofd van de PAAZ afdeling St Vincentius Ziekenhuis - is zich vanuit  zijn ervaring in urgenties en komplexe medisch psychologische kwesties  volledig gaan toeleggen op het dergelijke massieve persoonlijke en familiale aardbevings voorkomende , ambulante probleem oplossende werk . Naast een medische ondersteuning voor het werk van zijn gedreven medewerkers is hij op Dinsdag , Woensdag en of Donderdag overdag alhier bereikbaar via het tel nr 03 238 06 21.

Wij zijn allen ook via e-mail te bereiken . Graag hiervoor aanklikken van het mini brief - icoontje naast de foto op medewerkers pagina .